Registrácia

Prihlasovacie údaje

Fakturačná adresa / Kontaktné údaje

Adresa doručenia

Spracúvam (Margita Švecová) Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, ulica a mesto (Vaša adresa), email a číslo telefónu iba za účelom vybavenia Vašej objednávky. Prístup k týmto údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám s výnimkou externých dopravcov, prostredníctvom ktorých Vám Vaša objednávka bude doručená. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu vyplnenia objednávky, po uzavretí objednávky po dobu 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

Viac o ochrane Vášho súkromia tu.