Kontakty

Telefón: 0905 269 255

Email: v9@v9.sk

Adresa kamenného obchodu pre osobný odber:

Študentská 32, Zvolen - pozri na mape

 

Prevádzkovateľ eshopu:

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,
IBAN: SK06 1100 0000 0026 2678 0669

Informačný systém internetového obchodu v9.sk
je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod reg. č.: 200803166.

Margita Švecová,
s miestom podnikania Š. Moyzesa 1630/19, 960 01 Zvolen,
IČO 34 625 861,
DIČ: 1033859695,
zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom Zvolen pod č. 611-7754.

Orgán dozoru: 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj,
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69 a 048/415 18 71